יום שלישי, 19 ביולי 2016

הגיית תנועות לפי שיטת פין יין


הגיית תנועות ועיצורים לפי שיטת פין יין

תנועות

a- אַ

ai - אַי

Ao  - אַאו כמו בהגיית   now

E   - אַ

Ei – אֵי  כמו בהגיית  day

     אִי    - כמו  בהגיית  tin

ia -   יה כמו בהגיית  yard

-iao יאו

-ian  יַן

Ie  - יָה

-  io יוֹ

 O - א

Iu – כמו בהגיית  view

Ou    אוֹאוּ  (בהגייה מתמשכת) כמו   soul

U      אוּ  כמו rude

      Ua   ווא כמו בהגיית wa

Ui    אוּאֵי כמו בהגיית way

Uo  אוּא  (בהגייה מתמשכת) כמו wo

Ü  כמו   Üבגרמנית.     

עיצורים

B בין הגייה ב ל-פ

C – צ

D -  בין  ד ו-ט

H  הגייה שבין ה ו-ח

J – דז

 - qצ'

 x- ש

z - דז

zh– ג'

 

אין תגובות: