יום רביעי, 20 ביולי 2016

סוגי ביטויים ואמרות


סוגי ביטויים ואמרות

קיימים סוגים שונים של אמרות וביטויים שמקורם במיתולוגיה, באגדה, בהיסטוריה ובשירה. הם מורכבים מארבעה עד שמונה מילאותות. המאפיינים המשותפים להם בדרך כלל הם היותם קצרים, עם משמעות שאולה או מטפורית, עושר של משמעות ומוסר השכל.

 

האמרות הפשוטות ביותר במבנה התחבירי שלהן מכונות  (chéng)(),  בהיותן מורכבות מארבע מילאותות.     (bān)(mén)(nòng)() -  להשתמש בגרזן לפני דלתו של באן - היא דוגמא לאמרה מסוג זה.

לו באן Lu Ban)) המוכר גם כקונגשו באן (  (Kongshu Banנחשב לנגר הראשון בהיסטוריה של סין אשר מייחסים לו את המצאת המסור וכלים אחרים בשימוש הנגרים. המשתמש בגרזן לפני דלת ביתו של לו באן נתפס כמתפאר לפני אדם בעל ידע וכישורים שעולים על כישוריו במידה רבה. משתמשים בביטוי זה לתאר אדם המתהדר בכישוריו לפני מומחה בתחום או לתאר אדם שהוא רברבן.  

  ביטויים מסוג  (xiē)(hòu)() או שנינות סינית, הם ביטויים שבהם נעשה שימוש בחלק ממשפט מוכר בעוד שחלקו השני מובן על-ידי השותף לשיחה. דוגמא לביטוי מסוג זה ניתן למצוא בסיפור על קונפוציוס הנחשב לאדם המלומד ביותר. נאמר עליו שגם כאשר ישתחררו גזים ממעיו הם יפיצו אוויר ספרותי: 

(kǒng)()()(fàng)()()()(wén)()

 

די לומר שאדם מסוים מדיף משב רוח ספרותי, כדי שהשומע ייזכר באמרה זו ויבין שבן שיחו מתכוון למלומד.

 

()()  אמירות עממיות שהן קצרות ומטפוריות נטבעות על-ידי בני מעמד הפועלים ומשקפות התנסויות ומאוויים מחיי היום יום.

(shú)()סדרת משפטים שיש להשתמש בהם במלואם ללא שינוי מקרי. המשמעות לעתים רחוקות מובנת מהמילים עצמן.   

(yàn)()

 
משפט פשוט שעבר מדור לדור ומשקף עומק מחשבה והיגיון

(xiē)(hòu)()   טיפוס של פתגמים המורכבים משני חלקים הקשורים ביניהם על-ידי מקף. החלק הראשון הוא בדרך כלל אלגורי, והחלק השני מעביר את המסר. כאשר משתמשים בפתגמים אלה, חלקם השני בדרך כלל מושמט כי המסר מובן בדרך כלל.

(lùn)()  (מילולית :ויכוחים) כינוי למבחר אמרות קונפוציוס (באנגלית הן מכונות analects  מילולית: מבחר אמרות) שקובצו כנראה על-ידי תלמידיו. הוא מכיל עשרים פרקים או "ספרים" שכל אחד מהם מחולק לפסקות ממוספרות שאין קשר תכני ביניהן.  באמרות, קונפוציוס מרבה להשתמש במילים (jūn)() ו ().

Jun zi  במקור בסינית משמעותו בן של לורד, אך קונפוציוס ייחס לה משמעות של אדם נעלה, מושלם, מתון, איש שביל הזהב, ללא קשר למעמדו החברתי. בתרגמי את המונח הזה אשתמש במילה אדם נעלה.

המילה de   מקבלת באמרות קונפוציוס משמעות של מעלה, מידה טובה, מידה נעלה, בעוד שבתקופות מוקדמות היתה לה משמעות של כוח כריזמטי, כמעט מאגי באופיו.    

 

 

אמרות רבות השתנו עם חלוף הזמן. חלקן אף קבלו משמעות חדשה ההפוכה לעתים מהמקורית.

 

ניתן למצוא פתגמים מקבילים לפתגמים הסיניים. עובדה זו מאשרת את המסקנה של חוקרי תרבויות אשר על-פיה פתגמים הם אלמנטים בסיסיים של מחשבה אנושית המבטאים היגיון צרוף. בהתאם לכך, לפתגמים סיניים רבים יש פתגמים מקבילים במערב. חלק מהקבלות אלה אציג לצד הפתגמים הסיניים.    

 

פתגמים הם תולדה של נסיבות משתנות של דורות רבים בסין, לכן טבעי שנמצא בהם כאלה הסותרים זה את זה. האמת נמצאת ביישום הנכון שלהם בהתאם להקשר.  

 

 

 

 

 


 

אין תגובות: