יום שלישי, 19 ביולי 2016

על שיפור עצמי


 

על שינויים ועל הסתגלות

 

(gǎi)(biàn)()()(wǎng)(wǎng)()(gǎi)(biàn)(huán)(jìng)(gèng)(wéi)()(yào)
לעיתים קרובות אדם נדרש לשינוי עצמו, יותר מאשר לשינוי תנאי סביבתו.


על שיפור עצמי

(jiàn)(xián)()()(yān)(jiàn)()(xiàn)(ér)(nèi)()(xǐng)()

בראותך אדם נעלה נסה להשתוות אליו, בראותך אדם ללא ערכים, בחן את עצמך ובדוק אם יש בך אותן מגרעות.


 


(zhèng)(rén)(xiān)(zhèng)()

בתקנך אחרים, ראשית, תקן עצמך.

חז"ל אמרו: קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. בבא בתרא, ג, ס"ב.
ובאנגלית: טאטא לפני הדלת שלך     Sweep before your own door.

אין תגובות: