יום שלישי, 19 ביולי 2016

על דיבורים על מעשים ועל שתיקה


על דיבורים, על מעשים ועל שתיקה


 
(yán)()(xiàng)()(fēng)(yǒu)()()(yǒu)()

מילים הן כמו דבורים, יש בהן גם דבש וגם עוקץ.

 

 

 

(shuō)(chū)()(suàn)(hàng)(chū)便(jiàn)

דיבורים אינם נחשבים, עדיף לראות מעשים.

ביטוי מקביל באנגלית: Great talkers, little doers

מילולית: דברנים גדולים ואנשי מעשה קטנים

 

 

(hǎo)(hàn)(shuō)(zuò)(jiù)(zuò)

גיבור אומר שיעשה ועושה

נאה דורש, נאה מקיים (תלמוד בבלי מסכת יבמות,  ס"ג, ב)

 

 

(duō)(míng)(zhī)(māo)()(shǔ)()(shǎo)

 

חתול המרבה לילל, בהכרח תופס מעט עכברים.

בהשאלה: אדם שמרבה בדיבורים ממעיט במעשים.

蠓虫飞过,都有影

יתושים במעופם, כולם מטילים צל.

כל מעשה מותיר אחריו עקבות.

 

(dōng)西()()()(luàn)(chī)(xián)(huà)()()(luàn)(jiǎng)

אל תאכל דברים ללא הבחנה, ואל תרכל ללא ריסון [כי עתה עשוי להביא על עצמך צרות). 

 

 

 

 

(yǒu)()()(zài)(gāo)(shēng)

ההיגיון לא נמצא בהרמת קול.

הרמת קולך לא תהפוך אותך לצודק.

(léi)(shēng)()()(diǎn)(xiǎo)

 

מילולית: רעם משמיע קול חזק, אך יורד מעט גשם.

הרבה מילים ומעט מעשים.

אמור מעט ועשה הרבה (פרקי אבות, א', טו).

 

(léi)(shēng)()()(diǎn)(xiǎo)

מילולית: רעם חזק ומעט גשם.

להכביר במילים, אך לעשות מעט בעקבותיהן.   

事实胜于雄辩

עובדות משכנעות יותר מרהיטות.  

 

(jūn)()()()()(yán)(ér)(mǐn)()(xíng)

אדם נעלה חפץ להיות זהיר בדיבור אך חד במעשים                   

Analects IV, 24

()(jūn)()(míng)(zhī)()()(yán)()(yán)(zhī)()()(xíng)()(jūn)()()()(yán)()(suǒ)(gǒu)(ér)()()

לאדם נעלה נדרש מינוח שיהיה ישים בדיבור, ושפתו צריכה להיות מתואמת עם מעשיו. שפתו של האדם הנעלה אל לה להיות לא מוגדרת.   

Analects XIII, 3

 

 

(cài)(méi)(yán)()(wèi)(huà)(méi)()()()

 

כפי שבתבשיל ללא מלח אין טעם, במילים ללא היגיון אין עוצמה.

 

(chū)(kǒu)()(chéng)(shí)(kǒu)(shé)(shì)(huò)()

מילולית:  במוצא פיך הייה כן; פה ולשון מביאים אסון.

מוות וחיים ביד לשון (משלי י"ח 21).

שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו (משלי, כ"ד, 5).

נוצר פיו שומר נפשו (משלי, י"ג, 3)

 

长话不如短说

המעטה במילים עדיפה על נאום ארוך

עדיף לומר בקיצור דברים ענייניים מאשר ללכת סחור סחור בדיבור.

 

                                          (kāi)(mén)(jiàn)(shān)

מילולית: לפתוח דלת ולראות הר.

באופן ישיר ללא הליכה סחור-סחור. ביטוי המתייחס לדיבור ולשיחה.

 

 

(huā)(xiāng)()()(dìng)(měi)()(néng)(shuō)()()(dìng)(huì)(zuò)

פרח בעל ריח טוב אינו בהכרח יפה; בעל כושר דיבור אינו בהכרח איש מעשה.      

()(chún)()(duì)()(zuǐ)

שפתיים של חמור אינן מתאימות לפה של סוס.

מתייחס לדבר שאינו רלוונטי.

 

 

 

一桶水摇不响,半桶水响叮当

ניעור דלי מלא מים אינו משמיע קול; ניעור של חצי דלי מים משמיע רעש.

אסתירא בלגינא קיש קיש קריא (בבא מציעא, פ"ה).  

 

 

 

一问三不知

שאלה אחת, שלושה "איני יודע". נאמר על מי שעונה "אני איני יודע" על כל שאלה שנשאל, או על מי שמתמיד לשתוק בתגובה לכל שאלה.  

 

 

 


(chá)()(yǒu)(zuǐ)
  -  (shuō)()(chū)(huà)

למרות שלקומקום יש פה , הוא אינו יכול לדבר.                                                                

 

()(chún)()(duì)()(zuǐ)

מילולית: שפתי חמור אינן מתאימות לפה של סוס.

 נאמר על דברים שאינם רלוונטיים כלל.

מוות וחיים ביד הלשון , משלי , י"ח, 21.

 

 

(xìn)(yán)()(měi)(měi)(yán)()(xìn)

מילים של אמת אינן יפות, מילים יפות אינן אמת.

מתוך ספר הטאו של לאו צה, מפסקה 81. 

 

()(yuē)(jūn)()(chǐ)()(yán)(ér)(guò)()(xíng)

 

 

המסטר אומר: אדם נעלה מתבייש כאשר דיבוריו עולים על מעשיו. 

 

 

אין תגובות: