יום רביעי, 20 ביולי 2016

על אמת ועל שקר


 

על אמת ועל שקר

(dāng)() (zhě)()

 מילולית: מנקודת מבט של המשתתף הדברים נראים מעורפלים.

הכוונה היא שלצופה מהצד הדברים יותר ברורים.

(bǎi)(wén)()()()(jiàn)
עדות ראייה אחת  עדיפה על מאה עדויות שמיעה.

מקור הביטוי בספר ההיסטוריה של (שושלת) האן המערבית . סופר על הגנרל ג'ואו צ'ונג גאו Zhou Chongguo)) אשר נשאל על-ידי הקיסר שואנדי (Xuandi) מהו מספר הגדודים הנדרש כדי להדוף את הברברים מהצפון. הוא ענה : "ראייה פעם אחת עדיפה על שמיעה מאה פעמים. מלחמה אינה עניין לניחוש. עלי להגיע לחזית לראות במו עיני את השטח כדי לנסח אסטרטגיה"

האמרה "תמונה שווה אלף מילים" או "תמונה אחת שווה יותר מעשרת אלפים מילים" היא תרגום משובש של אמרה סינית זו.

מוטב לך לראות בעצמך מאשר לשמוע מאחרים.

לא דומה שומע לרואה (מכילתא, יתרו י"ט, ט)

חז"ל אמרו: לא תהא שמיעה גדולה מראייה (בבא בתרא קי"ד,א).

Seeing is believing.

 

()(yuè)(shí)()(de)(yuè)(liàng)- (hěn)(míng)(xiǎn)

הירח בחמישה עשר לחודש השמיני (על-פי הירח) – ברור וזורח.                                                      ברור , מובן מאליו. 

 

(ěr)(tīng)(wéi)()(yǎn)(jiàn)(wéi)(shí)

הנשמע עשוי להיות מזויף, מראה עיניים הוא אמיתי.

 

(ěr)(wén)()()(qīn)(jiàn)

ראייה במו עיניך עדיפה על שמועה.

 

 

(xuē)()(shì)()
לחתוך את הרגלים כדי שיתאימו לנעליים.

לשנות את העובדות כדי שיתאימו לטיעון.

 (lòu)(chū)()(jiǎo)

מילולית: לחשוף את רגלי הסוס.

לחשוף את הסיפור האמיתי.

 

(sān)(rén)(chéng)()

מילולית: שלושה אנשים יוצרים נמר

מבוסס על הסיפור שבו שר חכם שואל את המלך אם הוא מאמין שיש בעיר נמר. המלך עונה בשלילה אך מודה שאם ישמע אותו סיפור משלושה אנשים הוא יאמין בכך. מכאן, הביטוי משמש לתאר סיפור שמתקבל כאמין לאחר שמסופר שוב ושוב.

 

 ()()(quán)(xìn)()()()()(xìn)

 

אל תאמין לדברים במלואם ואל תשלול אותם לחלוטין.

אין תגובות: