יום שלישי, 19 ביולי 2016

על תכניות ועל הכנות לעתיד


 

על תכניות ועל הכנות לעתיד

(chuán)(dào)(jiāng)(xīn)()(lòu)(chí)

כאשר אוניה מגיעה ללב הנהר, מאוחר מדי לתקן בה נזילה.                                                      יש לפעול לפני שמתעוררות בעיות.

(gōng)()(shàn)()(shì)()(xiān)()()()

עובד שרוצה תוצאות טובות, צריך תחילה לחדד את כליו.

כדי להגיע להישגים, נדרשת הכנה מתאימה.  

 

 

 


(móu)(shì)(zài)(rén)(chéng)(shì)(zài)(tiān)

 

(rén)(suàn)()()(tiān)(suàn) 

מילולית: תכניותיהם של בני אדם נחותות מתכניות שנעשו בשמים.

הכול צפוי והרשות נתונה (פרקי אבות,נ', ט"ו)

אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. (מסכת חולין, ז', ב).

באנגלית:  

 Man proposes but god disposes

 

(cháng)线(xiàn)(fāng)(yuǎn)(yào)

ככל שהחוט ארוך יותר, העפיפון עף יותר גבוה.

ככל שייעשו תכניות לטווח ארוך, ההצלחה תהיה יותר גדולה. 


(bǎi)(nián)()()
a great plan covering a very long period.

 

מילולית: תכנית גדולה למאה שנה.

תכנית גדולה לטווח ארוך.

 

()(lòu)(chèn)(tiān)(qíng)(wèi)()(xiān)(jué)(jǐng)

תקן את הגג כל עוד מזג האוויר נאה; חפור את הבאר כל עוד אינך צמא.

הקדם רפואה למכה. 

 

 

(rén)()(yuǎn)()()(yǒu)(jìn)(yōu)

מי שאינו דואג לעתיד הרחוק, צפוי לצרות בזמן הקרוב.

 

אין תגובות: