יום שישי, 8 ביולי 2016

על חיפזון ועל איטיות
על חיפזון ועל איטיות 

 

ללא ידיעת עומק המים, אף פעם אל תיכנס בחיפזון לנהר. 
אל תזדרז לפעול לפני בדיקה טובה של הנסיבות. 

בחיפזון אין מגיעים למטרה.  

יש לתכנן לאט ולבצע מהראין תגובות: