יום שישי, 8 ביולי 2016

על יחיד ועל רבים




על יחיד ועל רבים
  
    
מילולית: קשה להשמיע קול ביד אחת. קשה להגיע להישגים תוך הסתמכות על עצמך בלבד. קשה להצליח ללא תמיכה. 
הפתגם נכתב על-ידי הפילוסוף האן פיי דזה  (Han Fei Zi ) אשר אמר שמבלי להתחשב בזריזות שבה אתה עושה זאת, מחיאות כפיים ביד אחת אינן משמיעות קול. 
אמרות מקבילות הן: "It takes two to tango" (מילולית: דרושים שניים לטנגו), 
ו""One cannot negotiate alone (מילולית: אי אפשר לשאת ולתת לבד).

一个巴掌拍不响
עם יד אחת אי אפשר למחוא כפיים. 
נדרשים שניים למריבה
יש המשתמשים בביטוי כדי לבטא את הרעיון של האמרה "לא טוב היות האדם לבדו".

כלבים, בהיותם רבים, אינם פוחדים מזאביםאנשים בהיותם רבים אינם פוחדים מנמרים. 
בהשאלה: יש כוח בכמות.   




עץ אחד אינו הופך ליער. 
דרוש שיתוף פעולה כדי להגיע להישגים. אדם אחד אינו יכול להשיג הרבה בכוחות עצמו. 

חז"ל אמרו : "ואני כשלעצמי, מי אני?" (מסכת חולין, פח ע"ב- פט ע"א)  


אין תגובות: