יום חמישי, 7 ביולי 2016

על זמן, על ערכו ועל עיתוי

על זמן, על ערכו ועל עיתוי
משעוני השמש הסינים הקדומים ניתן ללמוד שהם נחלקו למאה חלקים שווים שכל אחד מהם שווה לרבע שעה בערך. השעות הותאמו לעונות ובהתאם לאורך היום, קוצרו או הוארכו. השנה הסינית שהיא שנת ירח, נחלקה לשנים עשר חודשים "ירחים" שכל אחד מהם חולק לשלושה חלקים:שתי תקופות של עשרה ימים ותקופה אחת של תשעה ימים. 
הסינים השתמשו למדידת זמן בשעוני שמש ובשעוני מים. בארמון היו מכים בתופים לציון שעת תחילת העבודה, ובמשרדי ממשל חשובים פחות נהגו להכות בגונג לצורך זה.   תמיד עדיף לפעול ראשון 

 להכות בברזל בעודו חם.
 
השט את סירתך ברוח מיטיבה; הכה בברזל בעודו חם. 
. דיבור 
המילאות שמונה ללא משיכת מכחול אחת.                                                             אין אפילו התחלה. מוקדם מדי. הסיכוי לפתרון אינו נראה לעין. הזמן טרם הגיע. 
מלונים ופירותבהיותם בשלים, יש לקטוף אותם. 
בהשאלה: נצל את ההזדמנות כאשר התנאים מתאימים לכך. 
מילולית : אינצ' של תנועת הצל שמטיל אור השמש שווה לאינצ' של זהב אך באינצ' של זהב לא ניתן לקנות אינצ' של תנועת צל. 
הזמן מבוטא כאן במונחים של פס הצל שמטיל אור השמש.   
זמן שווה זהב אך לא ניתן לקנות זמן.
מילולית: על תחלוץ נעליך לפני שתגיע לנהר.      
פעל כאשר הזמן בשל לכך.

אין תגובות: