יום חמישי, 7 ביולי 2016

על חוק, על צדק ועל שחיתות


על חוק, על צדק ועל שחיתות 
קודקס החוקים המוקדם ביותר המוכר לנו, נכתב בסין במאה השישית לפנה"ס. זהו ספר העונשים  שאותו ציווה דזה צ'אן (Zi Chan) , שליט המדינה הקטנה צ'אנג (Cheng), לרשום ב-536 לפנה"ס על סדרת כלי ברונזה תלת-רגליים. בעקבות ספר זה, הופיעו לוקים גם במדינות אחרות ב-513 לפנה"ס, ב-501 לפנה"ס, ומאוחר יותר. למרות שהטקסטים האלה אבדו, ניתן ללמוד עליהם מההתנגדות שהביע בכתב איש מכובד ממדינה שכנה שכתב לדזה צ'אן על חוקיו.      
הקונפוציאנים הציעו כללי התנהגות Li) ), בעוד שהלגאליסטים הציגו חוקים, ועונשים בצדם למפרים אותם. הקונפוציאנים האמינו שה"לי" נוצר על ידגי חכמים מהעת העתיקה . הם סברו שאי הסדר בתקופתם נבע מכך שאנשים לא הבינו את הלי , ולא חיו על-פיו. באמצעות הלי, החברה מעצבת את הפרט לאדם המקובל בחברה. הלי הוא מונע, בהרחיקו את הפרט מרע לפני שהוא מבצע אותו, בעוד שחוק מעניש לאחר שכבר בוצעה העברה.  . 
הקונפוציאנים חשבו שממשל המתבסס על ערכים של מידות טובות, יכול לזכות בלבבות האנשים. ממשל המתבסס על כוח, יכול להשיג ציות חיצוני. הלי (Li) הוא אמצעי שכנוע של ממשל, בעוד שחוקים הם כפייתיים, ומכאן שהם מהווים ביטוי של ממשל עריץ. 
הלי שואב את התוקף האוניברסלי שלו מהעובדה שנוצר על-ידי חכמי העת העתיקה  בהתאם לאופי האנושי, ובהתאם לסדר הקוסמי.לחוק אין תוקף מוסרי בהיותו תוצר של האדם השואף באמצעות חוק לצבור כוח פוליטי. 
הלגליסטים טענו שמעט מאוד אנשים הם אלטרואיסטים. רוב האנשים הם אנוכיים. זו הסיבה שדרושים עונשים חמורים. החוק מתייחס לאנשים אנוכיים ולא למעטים שהם טובים. ממשל הוא חזק, לבטל זכויות יתר. יש לפרסם את החוקים וליישמם ללא אפלייה בין גבוה לנמוך, וללא קשר למעמד או לקרבה אישית. 
החוק הוא הבסיס לממשל יציב. בהיותו ידוע לכול, הוא משמש כלי מידה לאמידת התנהגות הפרט. ממשל המתבסס על לי אינו יכו לעשות זאת, כי הלי אינם כתובים, ונתונים לפירושים שרירותיים. 
שושלת האן ויתרה על רשמית על עקרונות הלגליזם, אך ביססה אימפריה רבת שנים שיישמה אותם סרוח קונפוציאנית. זה בא לידי ביטוי במיוחד בחוק ובמשפט.     לדוגמא, אב שרצח את בנו בגלל שלא ציית לו ייתכן שכלל לא נחקר, ובודאי לא נענש. לעומת זאת, בן שהרג את אביו נדון למוות כרוצח אכזרי ביותר, גם אם לא התכוון לכך,  וגם אם זר שהיה הורג את האב באותם תנאים לא היה נענש כלל. 
שופט המחוז שימש כחוקר וכפוסק כאחד. פסרי הדין שלו היו כפופים לבדיקה חוזרת אוטומטית על-ידי ענשי מנהל שמוקמו מעליו בהיררכיה ועל-ידי מבקרים צנזורים. פסק דין מוות חייב היה לעבור את כל מדרגות ההיררכיה ולהגיע אף לקיסר עצמו. קרבנות יכולים היו לפנות לעתים ישירות לקיסר עצמו לערעור. הערעורים ריככו את מערכת המשפט, אך עם זאת, המערכת פעלה כך שלעתים קרובות נענשו אנשים חפים מפשע. 

לציבור הסיני בסין במסורתית, היה ברור שיש להגן על הסדר החברתי ועל ערכיו יותר מאשר על זכויות הפרט כי הסדר החברתי חשוב מכול. 
בניגוד למקובל במערב בתקופות מקבילות, הסינים לא נטו להעניש אנשים על אמונתם. כמו כן, היו זהירים יותר בהוצאות להורג מאשר במערב. 
העונש המקובל ביותר בסין המסורתית היה הכאה באמצעות מוט במבוק מעשר עד מאה פעמים. זה לא היה עונש קל. על עברות חמורות יותר, אנשים אולצו לגור הרחק מבתיהם וממשפחותיהם לפרק זמן קצוב או לתמיד. עונש מוות הוצא לפועל על-ידי עריפת ראשים, אך מוות בחניקה נחשב כסימן לרחמי הקיסר. על עונשים חמורים ביותר אנשים נשפטו למוות באופן אכזרי יותר. 
על כל השושלות הסיניות היו נגועות בנטייתם של פקידי ממשל לנצל את מעמדם לרעה. פקידי הממשל בבירה קיבלו משכורות, אך הן היו המוכות מאוד, דבר שהביא לשחיתות. אנשים בעמדות רשמיות חשו לעתים קרובות שהמשכורות שקבלו מהמדינה אינם מספקים. הם ציפו לקבל הטבות שלא נחשבו כשחיתות מהציבור שאותו שירתו. שחיתות נחשבה ככזו רק כאשר פקידי הממשל דרשו עבור שרותיהם סכומים העולים על המקובל. פקיד ממשל אידיאלי היה נחשב מי שלא היה מוכן לקבל הטבה כלשהי מהציבור שאותו שרת.   


כומר טאואיסטי של (מסדר) הגלימה הלבנה, שותה יין.                                                                    אי ציות לכללים (של המסדר הזה).                                                                                            לפעול נגד החוק.
אי ידיעה פוטרת מאשמת פשע                                                                                ניתן לסלוח על אי ידיעה                                                                                      אמרה המבטאת רעיון קרוב לזה:  אין עונשין אלא אם כן מזהירים
法网灰灰,疏而不
The meshs of justic is loose but never misses.
 


无法无天
מילולית: ללא חוק וללא שמים 
משמעות הביטוי היא אדם שבז לחוק ולסמכות עליונה (לאל).  
כדי להבין את הביטוי יש לזכור שנזירים בודהיסטים הם גלוחי ראש, ושההיגוי של המילאות  שמשמעותה חוק זהה להיגוי של המילאות  שמשמעותה שיער. 
היודע מהו צדק ואינו פועל למענו אינו אמיץ
מי שאינו מעז ללחום נגד אי צדק הוא פחדן
当权若不行方便如入宝山空手回
הימצאות בעמדת כוח מבלי לעזור לאחרים להפיק רווח, כמוה כחזרה מהר אוצרות בידיים ריקות. 
במקור 

קשה להימלט מרשת החוק. רואה רווחים ושוכח את יושרתו. 
安无天日
חשכה מוחלטת. היעדר מוחלט של צדק.

אין תגובות: