יום חמישי, 7 ביולי 2016

על זהירות וזהירות יתר


על זהירות ועל זהירות יתר 


מילולית: מי שנחש הקישו השכם בבוקר, יחשוש מחבלי באר בעשר השנים הבאות. 
בימים שבהם אנשים שאבו מים מבארות נעשה שימוש נרחב בחבלים הנראים דומים לנחשים.
הביטוי מתייחס לאנשים אשר אחרי כישלון אחד חוששים לנסות שוב.

מוותר על אוכל מחשש שייחנק. 
מסרב לעשות דבר מחשש שייכשל. 
--
חייט צריך להקדיש תשומת לב רבה למידות כאשר הוא תופר בגדים.
על אנשים להיות זהירים בעשותם דברים.

אוזניים לכותל. 
יש להיזהר כי מישהו עלול לשמוע. 
צעד אחד לא זהיר יכול להביא לאיבוד הכול.  


אין תגובות: